kotwy gruntowe

Jak stosować kotwy gruntowe?

Kotwa jest elementem konstrukcyjnym stosowanym do kotwienia, czyli mocowania do podłoża. Aby móc zastosować kotwy podłoże musi być jednolite i spójne. Głównym zadaniem kotwy gruntowej jest zabezpieczenie ścian, jak również jej stabilizacja i usztywnienie. Niekiedy kotwy pełnia role podparcia dla ścian. Kotwy są bardzo praktycznym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie, gdyż nie ingerują w konstrukcje budynku.

Jak zbudowana jest kotwa?

Kotwa gruntowa opisując ją językiem technicznym jest nośną konstrukcją zbudowaną z głowicy, swobodnego odcinka cięgna i buławy kotwy. Zespolenie z gruntem następuje poprzez iniekcję (potocznie nazywane też zastrzykiem). Głównym zadaniem kotwy gruntowej jest przeniesienie siły rozciągającej na grunt, do którego jest zakotwiczona. W zależności od rodzaju gruntu, do którego przytwierdzana jest kotwa rozróżniamy kotwy gruntowe oraz kotwy skalne. Kotwy dzieli się również biorąc pod uwagę czas jej użytkowania. Kotwy stałe i kotwy tymczasowe mają różne wymagania dotyczące trwałości i ich ochrony. Kotwy klasyfikuje się również pod względem użytego materiału cięgna i tu najpopularniejsze są liny i pręty.

Stosuje się również gwoździe gruntowe, które występują jako stalowe pręty wprowadzone w podłoże, które mają szerokie zastosowanie przy stabilizacji poboczy, naprawy i podtrzymania skarp lub wykopów. Budownictwo stosuje ich jako skuteczne zabezpieczenie przed osuwiskami lub wzmocnienie fundamentów. Kotwy gruntowe znalazły szerokie zastosowanie w drogownictwie, geotechnice, przy konstrukcjach kubaturowych, a także hydrotechnice i konstrukcjach słupów i masztów komunikacyjnych.

Posts created 17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top