Rama dla obrazu

Dobrze dobrana rama powinna tworzyć jedność z obrazem. Nasuwa się tu porównanie do drogocennego kamienia który, gdy nieumiejętnie osadzony, traci swój blask, i zamiast klejnotu przypomina odpustowe świecidełko.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top