Jak stosować kotwy gruntowe?

Kotwa jest elementem konstrukcyjnym stosowanym do kotwienia, czyli mocowania do podłoża. Aby móc zastosować kotwy podłoże musi być jednolite i spójne. Głównym zadaniem kotwy gruntowej jest zabezpieczenie ścian, jak również jej stabilizacja i usztywnienie. Niekiedy kotwy pełnia role podparcia dla ścian. Kotwy są bardzo praktycznym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie, gdyż nie ingerują w konstrukcje budynku.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top