Współczesny marketing

Jednym z najbardziej wartościowych towarów jest dziś sprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczy to także działań marketingowych. Coraz bardziej zauważalne jest stopniowe przenoszenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentów promocji takich jak cena czy jakość, na konkurowanie w sferze informacji.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top